Biała lista podatników VAT – przydatne narzędzie dla polskich przedsiębiorców

0 313
1 / 100

Wykaz informacji o podatnikach VAT został oddany do dyspozycji polskich przedsiębiorców 1 września 2019r. Biała lista zawiera informacje o podatnikach VAT i stanowi narzędzie, wykorzystywane w celu weryfikacji wiarygodności podmiotów.

Jakie informacje zawiera wykaz?

Informacje na temat przedsiębiorców, pobierane są z rejestrów publicznych i dostępne na stronie Ministerstwa Finansów oraz na stronie internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Biała lista zawiera:

  • nazwę firmy, dane personalne przedsiębiorcy, adres siedziby i status podmiotu,
  • numer identyfikacyjny podmiotu – nadany na potrzeby podatku, numer REGON oraz numer w KRS,
  • dane personalne i numery identyfikacji osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu, prokurentów oraz wspólników,
  • daty rejestracji, odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru i przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT,
  • podstawę prawną odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT,
  • numery rachunków bankowych, otwartych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  • dane zawarte w wykazie, można zweryfikować w określonym przedziale czasowym. Biała lista zawiera dane sięgające 5 lat wstecz.

Numery rachunków bankowych

Numery firmowych rachunków bankowych, publikowane są w przypadku czynnych podatników VAT, wliczając przedsiębiorców przywróconych do rejestru. Dane na temat rachunków rozliczeniowych, nie obejmują podmiotów, którym odmówiono rejestracji lub które wykreślono z rejestru. Wykaz nie zawiera danych na temat przedsiębiorstw, nie będących płatnikami VAT, wobec czego informacje na temat rachunku takich podmiotów, również pozostają niedostępne.

Rachunki udostępnione w wykazie, są automatycznie pobierane z bazy Krajowej Administracji Skarbowej, po uprzedniej weryfikacji przez System Teleinformatycznej Izby Rozliczeniowej. Firmowe rachunki bankowe, zostają przekazane do STIR – przez powiązaną instytucję bankową. W przypadku zmiany numeru konta, przedsiębiorca jest zobowiązany do zaktualizowania informacji. Spółki zarejestrowane w KRS oraz spółki cywilne, uaktualniają dane w urzędzie skarbowym, składając stosowny formularz, odpowiednio NIP-8 i NIP-2. W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych, aktualizacja danych odbywa się za pośrednictwem systemu CEIDG. Problem pojawia się w sytuacji, kiedy przedsiębiorca zapłaci swojemu kontrahentowi – przelewając środki na inny rachunek, niż podany w wykazie, a kwota transakcji przekracza 15 tys. złotych. Przedsiębiorca traci wówczas możliwość zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu, a także współdzieli ryzyko ze swoim partnerem biznesowym, za ewentualne zaległości podatkowe.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.