Czym jest rachunek escrow?

0 297
8 / 100

Od dawna wiadomo, że nadmierna ufność w dobre intencje drugiego uczestnika transakcji, może okazać się zgubna. Przezorność, ograniczone zaufanie oraz dbałość zabezpieczenie własnych interesów, są naturalnym przejawem instynktu samozachowawczego w biznesie i uchroniły przed nieuczciwymi praktykami niejedną osobę.

Jedną z form zabezpieczenia transakcji finansowych, są specjalne rachunki powiernicze, na które strona kupująca przelewa pieniądze. Sprzedający ma prawo skorzystać ze zdeponowanym na takim koncie środków – z chwilą, kiedy dojdzie do fizycznego przekazania towaru bądź wykonania umownej usługi. Przyjrzyjmy się bliżej rachunkowi escrow, bo mowa o takim właśnie rozwiązaniu.

Jak działa rachunek escrow w praktyce?

W przypadku dużych transakcji zawieranych na odległość z nieznanym wcześniej kontrahentem, kluczowe staje się odpowiednie zabezpieczenie interesów obu stron. W tym celu należy wspólnie wybrać usługodawcę, który zostanie powiernikiem danej umowy, zwyczajowo jest nim instytucja bankowa. Następnie dochodzi do podpisania stosownej umowy, w której ustanawia się warunki dostępu do zdeponowanych pieniędzy. W przypadku transakcji stricte handlowych, strona kupująca wpłaca środki zaraz po podpisaniu umowy, a sprzedający otrzymuje je po tym, jak kupujący odbierze przedmiot transakcji i sprawdzi jego zgodność ze specyfikacją techniczną. Rachunek escrow dosyć powszechnie wykorzystywany jest również podczas transakcji w obszarze pozagiełdowego obrotu akcjami i innymi papierami wartościowymi.

W przypadku niedotrzymania warunków umowy ze strony sprzedającego, pieniądze wracają na konto strony nabywającej. Powyższe rozwiązanie gwarantuje zapłatę dla podmiotu sprzedającego lub świadczącego daną usługę, zgodnie z pierwotnymi ustaleniami umowy. Daje też pewność stronie kupującej otrzymania pełnowartościowego przedmiotu umowy. Dodatkową zaletą tego typu usługi, są jej niskie koszty (np. prowizja) oraz szybki czas realizacji transakcji finansowej.

Rachunek escrow jako forma zabezpieczenia zakupu nieruchomości

Rachunki powiernicze są bardzo często stosowaną formą zabezpieczenia na pierwotnym rynku nieruchomości. Z racji kapitałochłonnej specyfiki tej branży, deweloper zazwyczaj zawiera z kupcami mieszkania/domu umowę, według której otrzymuje on stopniowy dostęp do części zgromadzonych na koncie środków – wprost proporcjonalnie do postępu prac na placu budowy. Dzięki sukcesywnemu, wieloetapowemu odmrażaniu pieniędzy, jest on w stanie kontynuować budowę nieruchomości i nie musi posiadać od razu kapitału potrzebnego na całkowite sfinalizowanie inwestycji.

Powyższa transakcja zabezpiecza też stronę kupującą, ponieważ w przypadku niewywiązania się z umowy przez dewelopera, potencjalny nabywca straci tylko część środków. W obecnych czasach bardzo wiele banków oferuje rachunki escrow wraz z gwarancją bankową lub ubezpieczeniem, które dodatkowo chroni nabywcę nieruchomości przed ewentualną stratą pieniędzy.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.