Dbałość o wizerunek firmy – PR i komunikacja wewnętrzna

0 460

Odpowiedni wizerunek to istotny czynnik, wpływający na zdrowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Public relations to intencjonalne działania, których założeniem jest wywarcie wpływu, na postrzeganie podmiotu. Metoda poprawy wizerunku, jest zróżnicowana pod względem obszarów oddziaływania. Konkretne działania wpływają na określone grupy, a cele takich przedsięwzięć są bardzo zróżnicowane. W związku z powyższym, wyróżniamy dwa rodzaje public relations – zewnętrzne i wewnętrzne.

PR zewnętrzny

Celem PR-u zewnętrznego, jest kształtowanie wizerunku i rozpoznawalności firmy, poprzez utrzymywanie dobrych stosunków z otoczeniem, rozumianym jako grupa klientów, partnerów biznesowych lub instytucji. W realizacji procesu pomocna jest szeroka gama narzędzi, a do najczęstszych kanałów komunikacji, zalicza się internet, prasę lub telewizję. Istotnym elementem tego rodzaju PR-u, jest kształtowanie bezpośrednich relacji z klientem, co możliwe jest do osiągnięcia, dzięki spersonalizowanym kampaniom reklamowym czy organizacji otwartych wydarzeń. Działania podjęte przez podmiot, muszą mieć pozytywny wydźwięk, dlatego tak często przedsiębiorstwa chętnie angażują się w akcje charytatywne czy wspieranie lokalnych inicjatyw.

Odpowiedni wizerunek firmy, który wzbudza zainteresowanie u potencjalnych klientów i inwestorów, jest czynnikiem wpływającym na podniesienie konkurencyjności firmy.

PR wewnętrzny

Działania skoncentrowane na poprawie i budowaniu dobrych relacji z pracownikami, określane są mianem komunikacji wewnętrznej. Inicjatywy podejmowane przez przedsiębiorstwo na rzecz poprawy relacji, skutkują większą wydajnością oraz lojalnością pracowników wobec firmy. Jeśli pracownik czuje, że jego opinie mają znaczenie, a on sam jest istotnym elementem działającego systemu, utożsamia się ze swoją miejscem pracy oraz odczuwa odpowiedzialność za wyniki/cele przedsiębiorstwa. Docenieni, zaangażowani i lojalni pracownicy, solidaryzują się z kadrą kierowniczą, co skutkuje lepszą komunikacją na linii pracownik – przełożony.

W budowaniu wewnętrznych relacji, nadal duże znaczenie mają tradycyjne środki przekazu, jak tablice informacyjne, biuletyny, mailingi czy gazety. Coraz powszechniejszą praktyką jest także organizacja wydarzeń, np. wyjazdów i imprez integracyjnych.

W opinii wielu specjalistów, wewnętrzny PR jest zdecydowanie trudniejszym zadaniem, niż promocja działalności firmy w otoczeniu rynkowym. Co ciekawe, skuteczność aktywności w obszarze zewnętrznego PR-u, w dużej mierze zależy od efektywności pracowników przedsiębiorstwa, w czym pomocna jest właśnie odpowiednia komunikacja wewnętrzna.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.