przeglądanie Kategoria

Handel

Czym są kontrakty futures?

Futures to instrumenty pochodne (derywatywy), którymi handluje się na rynku OTC (pozagiełdowym). Mówiąc bardziej przystępnym językiem, są to umowy dotyczące, między innymi – fizycznego odbioru danego aktywa w określonym miejscu i czasie

Matryca stawek VAT – zmiany w 2020 roku

Przepisy dotyczące nowej matrycy stawek VAT, weszły w życie 1 listopada 2019 r. i skutkowały zmianą stawek VAT w odniesieniu do produktów wydawnictw prasowych i książkowych. Większość kolejnych zapowiadanych zmian w przepisach, miała