Matryca stawek VAT – zmiany w 2020 roku

0 341
9 / 100

Przepisy dotyczące nowej matrycy stawek VAT, weszły w życie 1 listopada 2019 r. i skutkowały zmianą stawek VAT w odniesieniu do produktów wydawnictw prasowych i książkowych. Większość kolejnych zapowiadanych zmian w przepisach, miała obowiązywać od 1 kwietnia 2020 r., jednak w wyniku epidemii koronawirusa, nowe regulacje wejdą w życie 1 lipca 2020 r.

Uproszczenie i ujednolicenie systemu stawek VAT

Nowa matryca stawek VAT, zakłada objęcie określonych grup towarów i usług uniwersalną stawką opodatkowania. Dzięki założeniom, które towarzyszyły grupowaniu towarów, nowe rozwiązanie w większości przypadków będzie skutkowało obniżeniem dotychczasowych stawek.

Przykładowe obniżki stawek:

  • pieczywo z 5%, 8% i 23% – do 5%,
  • produkty dla niemowląt i dzieci oraz artykuły higieniczne – z 8% do 5%,
  • owoce tropikalne i cytrusowe – z 8% do 5%,
  • musztarda oraz niektóre przetworzone przyprawy – z 23% do 8%.

Przykładowe zwyżki stawek:

  • drewno opałowe – z 8% do 23%,
  • przyprawy nieprzetworzone – z 5% do 8%,
  • lód do celów spożywczych i chłodniczych – z 8% do 23%,
  • soki owocowe i warzywne, wyłączając soki 100% – z 5% do 23%.

Rezygnacja z Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008)

Wprowadzenie nowej matrycy stawek VAT, skutkuje rezygnacją z PKWiU 2008, na rzecz Nomenklatury Scalonej (CN) lub Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) i PKWiU 2015, odpowiednio w zakresie towarów oraz usług.

Wprowadzenie WIS

Wiążąca Informacja Stawkowa to decyzja administracyjna, stanowiąca ułatwienie dla podatników, w zakresie poprawnej interpretacji nowych stawek VAT oraz gwarantująca ochronę przedsiębiorców w przypadku odmiennej opinii organu kontrolującego, związanej z przyjętą stawką VAT. W celu uzyskania dostępu do WIS, przedsiębiorca powinien złożyć stosowny wniosek w urzędzie skarbowym, wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty, która wynosi 40 zł.

Nowa definicja produktów rolnych

Wraz z nowymi przepisami, towary pochodzące z działalności rolnika ryczałtowego, wytworzone z nich towary przy użyciu środków wykorzystywanych w gospodarstwie oraz przetworzone w sposób inny niż przemysłowy, produkty roślinne i zwierzęce – zostaną objęte definicją produktów rolnych. Dojdzie również do ujednolicenia regulacji w zakresie systemu ryczałtowego – do obowiązujących przepisów podatkowych PIT.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.