Optymalny outsourcing – pakiet korzyści dla przedsiębiorstwa

0 309

Outsourcing jest coraz popularniejszą formą aktywności przedsiębiorstwa, polegającą na nawiązywaniu współpracy z podmiotem zewnętrznym, który przejmuje część zadań, dotychczas wykonywanych przez pracowników firmy. Założeniem outsourcingu jest uzyskanie przez przedsiębiorstwo pewnej wartości dodanej i większej efektywności. Powierzenie specjalistycznej firmie zewnętrznej jakiegoś pakietu zadań, może przełożyć się na wymierne korzyści, m. in. oszczędności finansowe, czasowe bądź wyższą jakość.

Jakich obszarów dotyczy outsourcing?

Outsourcing może dotyczyć niemal wszystkich obszarów działalności danego podmiotu. Firmie zewnętrznej może zostać zlecone każde zadanie, wykonywane do tej pory przez pracowników etatowych. Ukierunkowanie współpracy z firmami zewnętrznymi, uzależnione jest od strategii i potrzeb danego przedsiębiorstwa. Outsourcing znajduje zastosowanie najczęściej w przypadku rachunkowości, operacji pomocniczych, działu prawnego, logistyki czy informatyki.

Rodzaje outsourcingu

Tradycyjny outsourcing jest klasyfikowany z uwzględnieniem dwóch kryteriów – miejsca oraz stopnia oddelegowania zadań. Outsourcing kontraktowy opiera się na zlecaniu zadań zewnętrznemu podmiotowi, natomiast outsourcing kapitałowy, polega na stworzeniu spółki, która przejmuje pewne zadania, jednocześnie będąc kapitałowo powiązaną (np. spółka-córka). Współpraca między przedsiębiorstwem a firmą zewnętrzną, może obejmować całość lub część obowiązków danego obszaru. Na tej podstawie, wyróżnia się outsourcing całkowity i selektywny. Różne rodzaje outsourcingu, stwarzają możliwość idealnego dopasowania współpracy pod kątem potrzeb danego podmiotu.

Jakie korzyści niesie outsourcing?

Najczęstszym celem współpracy z innymi podmiotami, jest redukcja oraz bieżąca kontrola kosztów.

Przedsiębiorstwo zlecając pewne działania, nie musi inwestować w zaplecze techniczne czy szkolenie kadry, a także nie jest zmuszone do pozyskiwania nowych pracowników. Jednak nie zawsze redukcja kosztów bywa priorytetem, bowiem zlecając niektóre zadania firmom zewnętrznym, przedsiębiorstwo może efektywniej skoncentrować się na kluczowych obszarach działalności.

Firmy świadczące usługi outsourcingowe, dzięki wąskiej specjalizacji, gwarantują zadowalające rezultaty oraz dostęp do innowacyjnych rozwiązań w danej dziedzinie. Współpraca outsourcingowa to także skuteczny sposób na minimalizację ryzyka związanego z wykonywaniem określonych działań. Przedsiębiorstwo nie jest narażone na nieprzewidziane koszty, a firma zewnętrzna bierze pełną odpowiedzialność za realizację powierzonych zadań.

Dzięki większej wydajności, jakości oraz efektywności ekonomicznej, właściwie skonfigurowany outsourcing – jest w stanie zapewnić firmie przewagę konkurencyjną na rynku.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.