Nowy rodzaj spółki kapitałowej już w roku 2021

0 503
9 / 100

Ustawa o zmianie dotychczasowych zapisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019 r., zacznie obowiązywać od 1 marca 2021 r. i wprowadzi na rynek nowy podmiot. Jednym z celów tego działania, jest wsparcie dla rozwoju startupów w Polsce, ponieważ zasady funkcjonowania klasycznej spółki akcyjnej, nie korespondowały ze specyfiką tych innowacyjnych tworów.

Czym jest prosta spółka akcyjna?

Prosta Spółka Akcyjna, to nowy podmiot, który wkrótce pojawi się na polskim rynku. Łączy w sobie zalety spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej i charakteryzuje się m.in.:

  • symbolicznym kapitałem startowym, który wynosi 1 zł.,
  • brakiem statusu spółki publicznej,
  • możliwością przekształcenia w dowolną spółkę handlową,
  • przyspieszoną rejestracją,
  • elastyczną strukturą zarządzania,
  • prostymi i w pełni zdigitalizowanymi procedurami,
  • skróconym czasem likwidacji spółki.

Kto może założyć Prostą Spółkę Akcyjną?

Jedyne ograniczenia przewidziane przez ustawodawcę, dotyczą założenia prostej spółki akcyjnej przez jednoosobową spółkę z o.o. Oprócz tego obostrzenia, do zawiązania PSA upoważniony jest każdy przedsiębiorca, spółka może zostać również założona przez jedną lub więcej osób fizycznych – w celu prawnie dopuszczalnym.

Jak założyć Prostą Spółkę Akcyjną?

Rejestracji spółki odbywa się drogą elektroniczną lub w formie aktu notarialnego. Założenie spółki odbywa się za pośrednictwem portalu S24, gdzie dostępne są stosowne formularze, a cała procedura w tym przypadku trwa maksymalnie dobę. Wybór formy rejestracji spółki, jest uzależniony od wkładu wnoszonego przez wspólników, który nie ogranicza się do środków pieniężnych, ale np. świadczenia usług na rzecz podmiotu. Przepisy umożliwiają powołanie Rady Dyrektorów lub ustanowienia organu Zarządu, który może składać się nawet z jednej osoby. Ostatnim krokiem rejestracji PSA, jest uzyskanie wpisu do KRS.

Uproszczona forma likwidacji

W przypadku PSA istnieje możliwość uproszczonej likwidacji, która nie wymaga upłynnienia majątku spółki czy spłaty zobowiązań. Ten sposób likwidacji możliwy jest w sytuacji, gdy co najmniej jeden akcjonariusz, zdecyduje się na przejęcie majątku spółki, wraz z finansowymi zobowiązaniami. To rozwiązanie jest nowością i nie funkcjonuje w przypadku spółek z o.o. i zwykłych spółek akcyjnych. W celu ochrony wierzycieli, nad całym procesem czuwa sąd rejestrowy.

Rozrachunki w PSA

Prosta Spółka Akcyjna jako podmiot kapitałowy, zobowiązania jest do ewidencjonowania swej działalności finansowej – w formie pełnej księgowości. Konieczne jest więc prowadzenie ksiąg rachunkowych, uwzględniających m. in. konta księgi głównej, analitykę, zestawienie obrotów oraz sald z księgi głównej i kont przypisanych do ksiąg pomocniczych. Nie obejdzie się też bez składania corocznych sprawozdań finansowych, m. in. w postaci bilansu oraz rachunku zysków i strat.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.