Nowelizacja prawa upadłościowego w 2020 roku

0 481
9 / 100

Nowelizacja prawa upadłościowego, która weszła w życie 24 marca br., wprowadza istotne zmiany, związane m.in. z interpretacją przesłanek, sytuacją osób fizycznych czy zawarciem porozumienia z wierzycielem.

Unifikacja zasad

Istotną zmianą, którą wprowadza nowelizacja, jest ujednolicenie zasad, w odniesieniu do wszystkich osób fizycznych. Nowe prawo upadłościowe, gwarantuje identyczne procedury i uprawnienia, niezależnie od źródła osiąganych dochodów. Osoby, które prowadziły działalność gospodarczą, są uprawnione do składania wniosków o upadłość konsumencką, ponieważ obowiązek wcześniejszego ogłoszenia upadłości jako przedsiębiorca – został wycofany.

Badanie przyczyn powstania długów i związane z tym sankcje

W myśl nowych zapisów ustawy, pierwszy etap postępowania – nie będzie wymagał od sądu badania przyczyn, w wyniku których konsument doprowadził do swojej niewypłacalności. Dotychczas negatywne przesłanki, określone w art. 4914 Prawa Upadłościowego, stanowiły podstawę do odrzucenia wniosku. Wraz z nowelizacją, zaniedbanie lub umyślne działanie dłużnika, będzie brane pod uwagę, w ostatnim etapie postępowania. Negatywne przesłanki wpływają na warunki związane z uregulowaniem zadłużenia, w przypadku ich zaistnienia – okres spłaty zostanie wydłużony do 7 lat.

Przyspieszenie procedur

Nowelizacja ma na celu usprawnienie przebiegu postępowania upadłościowego. Wszystko za sprawą umożliwienia komunikacji wierzycieli bezpośrednio z syndykami oraz ułatwieniach przy wyborze sędziego komisarza, którego obowiązki, będzie mógł przejąć referendarz sądowy.

Porozumienie z wierzycielem

Dłużnikowi przysługuje prawo do porozumienia z wierzycielem, bez ogłaszania upadłości. W tym celu, należy wystąpić do sądu z odpowiednim wnioskiem i opłacić zaliczkę na koszty postępowania. Jeśli sąd stwierdzi, że istnieje szansa na zawarcie porozumienia między stronami, wówczas rozpoznanie wniosku, może zostać zawieszone na czas 6 miesięcy. W procesie mediacji pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem, pomagać będzie licencjonowany doradca restrukturyzacyjny.

Umorzenie długów oraz warunkowe zawieszenie zobowiązań

Dłużnik niezdolny do zaspokojenia wierzyciela, może zostać objęty 5-letnim okresem umorzenia. Obowiązkiem dłużnika, którego zobowiązania zostały zawieszone, jest składanie corocznego sprawozdania finansowego. Jeśli po 5 latach, sytuacja osoby zadłużonej nie ulegnie zmianie, sądowi przysługuje prawo do wyznaczenia planu spłat, sięgającego nawet 7 lat. Dotychczas, ogłoszenie upadłości było równoznaczne z umorzeniem zadłużenia. Zgodnie z nowelizacją, podczas ostatniego etapu postępowania, sąd zajmuje się badaniem przesłanek stojących za sytuacją finansową osoby zadłużonej i na jej podstawie, wydaje decyzję na temat ewentualnego umorzenia długu.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.