Emerytury i renty 2021. Pandemia nie przeszkodzi w podwyżkach

0 519
59 / 100

Osoby, które pobierają emerytury i renty są chyba jedną z niewielu grup, które mogą spać spokojnie, ponieważ pandemia nie będzie miała negatywnego wpływu na stan ich finansów. W 2021 podwyżki obejmują rewaloryzację, wyższą kwotę  minimalną oraz trzynastki i czternastki.

Aż czternaście razy zostaną wypłacone emerytury w 2021 roku. Ponadto otrzymają rewaloryzację oraz podwyżkę świadczenia o przynajmniej 50 zł. Podwyżka ta jest pewna – zapewnia ją rozporządzenie w sprawie waloryzacji rent i emerytur. Waloryzacja jest bezpośrednio związana z wysokością średniej pensji oraz inflacją. Ponadto jest uzależniona od średniego wskaźnika cen towarów i usług w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększona przynajmniej o 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wcześniej szacowało, że wskaźnik waloryzacji rent i emerytur w 2021 roku wyniesie 103,84%. W takim przypadku wypłaty byłyby wyższe o 3,84%. Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wejdzie jednak w życie, a według niej waloryzacja wyniesie 4,16%.

Ponadto do emerytur i rent wyniesie 50 zł. Oznacza to, że minimalna emerytura wyniesie w 2021 roku 1250 złotych, tak samo jak minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna. Natomiast renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wyniesie 937,50 zł.

Co więcej, emeryci mogą liczyć na dodatkowe środki w postaci trzynastek i czternastek. Trzynasta emerytura zostanie wypłacona wszystkim w marcu. Czternasta zaś w listopadzie, jednak będzie ona uzależniona od dochodów. Dostaną ją wyłącznie ci, których świadczenie nie przekracza 2,9 tys. zł. Natomiast ci z seniorów, których świadczenie jest wyższe otrzymają czternastkę pomniejszoną o różnicę między wysokością emerytury czy renty a kwotą 2,9 tys. zł.

Źródło: Radio Zet

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.