Emerytury. Według GUS 10% emerytów narzeka na swoją sytuację finansową

0 162
51 / 100

Średnia emerytura jest niemal o połowę mniejsza od średniego wynagrodzenia. I, mimo że dochód na osobę w gospodarstwach domowych emerytów jest przyzwoity, to jednak – biorąc siłę nabywczą pieniądza i wysokie wydatki – za mało, aby mówić o spokojnym życiu w przypadku wielu z nich.

Jak podaje GUS, przeciętna nominalna emerytura i renta z pozarolniczego systemu ubezpieczeń wynosi niecałe 2,5 tys. zł brutto. „Na czysto” to niewiele, jednak – co ciekawe – po wejrzeniu się w bardziej szczegółowe statystyki, okazuje się, że jakość życia emerytów wcale nie jest aż tak zła, jak się może wydawać.

Bo, jak wynika z raportu Głównego Urzędu Statystycznego, w oparciu o dane za zeszły rok, który skupił się na emerytach, przeciętny miesięczny dochód na jedną osobę wyniósł 1863,61 zł. W odniesieniu do średniej krajowej, która wyniosła 1819,14 zł, to ok. 50 zł więcej.

Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku emerytów, pojęcie dochodu rozporządzalnego zawiera także świadczenia socjalne, pracę dorywczą oraz innego rodzaju dodatkowe wpływy do budżetu. Dodatkowo w gospodarstwach domowych emerytów jest mniej osób, przez co też wpływy trzeba dzielić przez mniejszą wartość.

Wpływy wpływami, ale jak oceniają je sami zainteresowani? Wygląda to następująco: 37,3 proc. gospodarstw domowych emerytów uważało, że ich sytuacja materialna jest dobra lub raczej dobra, 53,2 proc. uważało, że sytuacja ta jest przeciętna, a pozostałe 9,5 proc. oceniało ją jako złą lub raczej złą. Poza tym dobrą lub raczej dobrą sytuację materialną deklarowało 48,6 proc. gospodarstw domowych ogółem, przeciętną 44,4 proc., a złą i raczej złą 7 proc.

To wszystko należy jednak zestawić z wydatkami. Jak podaje GUS w 2019 roku przeciętne miesięczne wydatki w polskich gospodarstwach domowych na osobę wyniosły 1 251,73 zł i były realnie wyższe o 3,1 proc. w porównaniu do 2018 roku.

U emerytów wydatki były wyższe –1 363,61 zł na miesiąc i realnie wzrosły w mniejszym tempie – o 2,5 proc. w porównaniu do 2018 roku.

– Analizując strukturę wydatków gospodarstw emerytów i rencistów należy pamiętać, że ich gospodarstwa domowe są mniej liczne niż średnia liczba osób dla ogółu gospodarstw domowych. Nie pozostaje to bez wpływu na analizowaną powyżej średnią kwotę wydatków na osobę oraz rozkład środków finansowych na poszczególne produkty i usługi – zauważają analitycy z GUS.

Źródło: GUS, businessinsider.com.pl

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.