Indywidualne konto – trzeci filar systemu emerytalnego

0 309

System emerytalny w naszym kraju opiera się na trzech filarach. Dwa pierwsze dwa filary, to Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Otwarte Fundusze Emerytalne. Trzeci filar jest rozwiązaniem dobrowolnym, które opiera się na inwestowaniu środków za pośrednictwem prywatnych instytucji finansowych. Środki ulokowane w jednym z czterech dostępnych programów, mogą zostać wypłacone nawet przed osiągnięciem uprawnień emerytalnych, a co najistotniejsze – podlegają dziedziczeniu. Prześledźmy szczegóły wszystkich opcji i możliwości, które ułatwią wybór oraz mogą sprawić, że „jesień życia” seniora będzie bardziej kolorowa.

IKE i IKZE

Indywidualne Konto Emerytalne oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, to rozwiązania oszczędnościowo-inwestycyjne. Indywidualne konta oferowane są w różnej formie, może to być zarówno zwykłe konto oszczędnościowe czy polisa na życie, jak i rachunek w domu maklerskim. Wybór rozwiązania, uzależniony jest od osobistych preferencji przyszłego emeryta.

IKE umożliwia wypłacenie pieniędzy dopiero po osiągnięciu 60. roku życia. Istnieje możliwość wcześniejszego uzyskania ulokowanych środków, jednak wcześniejsza wypłata obarczona jest 19% podatkiem. W przypadku IKZE, wiek uprawniający do preferencyjnych warunków wypłaty (ryczałtowy podatek 10%), wynosi 65 lat. Drobną rekompensatą przy wypłacie zgromadzonych na kontach środków, jest zwolnienie z podatku dochodowego. Istotną zaletą IKE i IKZE, jest zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych („podatek Belki”).

Oba programy, objęte są rocznym limitem wpłat, w 2020 roku, maksymalna wpłata na IKE i IKZE, wynosi odpowiednio 15 681 zł. oraz 6 272, 40 zł.

Pracowniczy Program Emerytalny

Do programu PPE, można dobrowolnie przystąpić po złożeniu odpowiedniej deklaracji. W przypadku pracowniczych programów, to pracodawca zobowiązany jest do odprowadzania comiesięcznych składek do wskazanej instytucji finansowej. Pracownik może zdecydować się również na dodatkowe składki, których suma w roku 2020, nie może przekroczyć 23 521,50 złotych.

Zgromadzone środki, można wypłacić po osiągnięciu 60 roku życia, a w przypadku wcześniejszej wypłaty, 30% środków trafia do ZUS, jako dodatkowa składka na poczet pierwszego filaru emerytalnego.

Pracownicze Plany Kapitałowe

Na PPK składają się wpłaty od pracodawcy i pracownika, które łącznie sięgają od 3,5% do 8% miesięcznego wynagrodzenia. W programie tym, swój udział ma też państwo, które nagradza bonusem powitalnym i w przypadku spełnienia określonych warunków, przewiduje coroczne dopłaty.

Pracownicze Plany Kapitałowe automatycznie obejmują osoby w wieku 18-55 lat, należy jednak pamiętać, że jest to program dobrowolny, a w przypadku rezygnacji, wystarczy złożyć stosowny dokument/oświadczenie.

Podobnie jak w przypadku IKE i PPE, środki można wypłacić po osiągnięciu 60. roku życia.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.