Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy?

0 326

Każda osoba ubezpieczona, opiekująca się chorym dzieckiem do 14. roku życia lub zdrowym do lat 8, ma prawo do ubiegania się o zasiłek opiekuńczy – w wymiarze maksymalnie 60 dni w roku kalendarzowym.

Do zasiłku opiekuńczego uprawnione są wszystkie osoby, które mają odprowadzane składki na ubezpieczenie chorobowe z tytułu umowy o pracę, prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub innej formy zatrudnienia. Należy zaznaczyć, że składka chorobowa jest dobrowolna dla przedsiębiorców oraz osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych, czyli innych niż umowa o pracę. Kwota składki chorobowej w roku 2020 wynosi 76,84 zł., a w przypadku nowych firm – jedynie 19,11 złotych. O zasiłek opiekuńczy może ubiegać się:

  • rodzic,
  • rodzic, na którym spoczywa obowiązek alimentacyjny,
  • rodzic zastępczy,
  • opiekun prawny,
  • osoba odpowiedzialna za opiekę i wychowanie dziecka,
  • osoba, która adoptowała dziecko.

W jakich sytuacjach można skorzystać z zasiłku opiekuńczego na dziecko?

Zasiłek opiekuńczy wypłacany jest osobom, które w wyniku zaistniałych okoliczności muszą zrezygnować z dotychczasowych obowiązków zawodowych, aby poświęcić się opiece nad dzieckiem. Nie tylko choroba dziecka jest zasadna do złożenia wniosku, może to być również nagłe zamknięcie placówki opiekuńczej (żłobek, przedszkole), hospitalizacja rodzica opiekującego się dzieckiem na co dzień czy choroba niani. Warunkiem koniecznym jest brak możliwości zaangażowania do opieki innych członków rodziny, chyba że dziecko nie ukończyło 2. roku życia – wówczas warunek ten nie jest respektowany.

Co ciekawe, w związku z epidemią koronowirusa, w miesiącu marcu 2020 r., rząd przyjął specustawę, na mocy której można zyskać dodatkowe 14 dni zasiłku opiekuńczego na opiekę nad dzieckiem. Z przywileju tego mogą skorzystać rodzice dzieci do 8. roku życia, w sytuacji, gdy placówka oświatowa, do której uczęszcza maluch, została zamknięta z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne.

Ile wynosi zasiłek opiekuńczy na dziecko?

Wysokość zasiłku to 80% miesięcznego wynagrodzenia pracownika. Podstawą do obliczeń jest średnia zarobków z ostatnich 12 miesięcy. Wypłata przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, z uwzględnieniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Specjalny zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci niepełnosprawnych

Opiekunowie dzieci niepełnosprawnych, którym opieka nad dzieckiem uniemożliwia podjęcie pracy zarobkowej, również mogą liczyć na zasiłek opiekuńczy od państwa. Wskazaniem jest orzeczenie o znacznej niepełnosprawności lub niepełnosprawności wymagającej stałej opieki, umożliwiające prowadzenie leczenia, rehabilitacji i zapewnienie dziecku właściwej edukacji. Osoby ubiegające się o specjalny zasiłek opiekuńczy, podlegają weryfikacji pod kątem kryterium dochodowego. Aby skorzystać z zasiłku, łączny dochód rodziny nie może przekroczyć kwoty 764 zł. na osobę.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.