Leasing operacyjny czy finansowy?

0 309
8 / 100

Jeśli prowadzisz własną działalność gospodarczą, to niezależnie od jej wielkości – prędzej czy później możesz stanąć przed problemem wyboru oferty odpowiedniego leasingu dla swojej firmy. Dwa zdecydowanie najpopularniejsze na rynku rozwiązania – to leasing finansowy i operacyjny. Czym się od siebie różnią i po które rozwiązanie warto sięgnąć?

Leasing operacyjny

Jest to najczęściej wybierana forma leasingu wśród przedsiębiorców. Przedmiot umowy leasingowej pozostaje częścią aktywów majątkowych leasingodawcy, który go amortyzuje, dokonując odpisów amortyzacyjnych. Natomiast leasingobiorca, w zamian za regularne spłacanie rat, może z tego przedmiotu korzystać na określonych w umowie warunkach. Ze względu na to, że podatek VAT jest doliczany do każdej raty, nie płaci się go w całości z góry, jak ma to miejsce w przypadku leasingu finansowego.

Kosztami uzyskania przychodu są raty leasingowe, wkład własny oraz koszty użytkowania tej rzeczy. Po zakończeniu okresu umowy, leasingobiorca ma prawo do wykupu przedmiotu za kwotę określoną podczas podpisywania umowy. Główną zaletą leasingu operacyjnego jest większa prostota konstrukcji umowy, ponieważ przedsiębiorca nie musi pamiętać o amortyzacji. Nie jest on też zmuszony do wykupu przedmiotu po zakończeniu okresu zobowiązania.

Dodatkowo, leasingobiorca może dysponować niższymi środkami finansowymi, ponieważ podatek VAT jest sukcesywnie spłacany przez cały czas trwania umowy. Pozwala to także zoptymalizować firmowy cashflow oraz odpowiednio dobrać tarczę podatkową. Umowa leasingu operacyjnego musi trwać przynajmniej przez 40% okresu amortyzacji danego aktywa, natomiast maksymalny okres tego zobowiązania wynosi 60 miesięcy.

Leasing finansowy

Po podpisaniu umowy, jej przedmiot od razu zostaje wliczony do składników majątkowych leasingobiorcy, który też odpowiada za jego amortyzowanie. Podatek VAT jest opłacany z góry, zaraz po podpisaniu umowy lub odebraniu danej rzeczy. Sam przedmiot umowy leasingowej zostaje automatycznie wykupiony po spłaceniu ostatniej raty. Do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć odsetki od rat leasingowych oraz amortyzację. Czynsz inicjalny nie może kwalifikować się do odliczenia podatku.

Taka forma finansowania może być korzystniejsza podczas zakupu sprzętu objętego niższą stawką podatku VAT oraz w przypadku osób, które mogą skorzystać z amortyzacji jednorazowej. Leasing finansowy jest nieco bardziej elastyczny czasowo. Umowa nie ma narzuconych ograniczeń czasowych i może być zawierana na dowolny okres.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.