GUS: wzrost wynagrodzeń w przedsiębiorstwach

0 203
62 / 100

Jak podał Główny Urząd Statystyczny, przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w stosunku do ubiegłego roku o 4,1%. Jednocześnie jednak zatrudnienie spadło o 1,5%. Z tych danych wynika, że rynek zaczyna się podnosić po kryzysie wywołanym pandemią.

Według danych GUS przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach, które zatrudniają więcej niż 9 osób wyniosło w sierpniu 5 337, 65 zł brutto. To wprawdzie mniej o 0,8% (44zł) w stosunku miesięcznym, jednak o 4,14% (212 zł) więcej porównując z ubiegłym rokiem. Jednocześnie też to więcej w stosunku rocznym niż w czerwcu i lipcu, kiedy wzrost wyniósł odpowiednio 3,56% oraz 3,84%.

Zatrudnienie wyniosło 6 295 tys. osób. To o 43 tys. więcej (0,7%) w ujęciu miesięcznym, ale patrząc w skali roku, spadło o 95 tys. (1,5%).

Jak zauważają ekonomiści, rynek wraca do normalności. Oczywiście mowa w tym przypadku wyłącznie o sektorze przedsiębiorstw. Potwierdza to również GUS, który stwierdza, że „w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną i jej wpływem na rynek pracy, od marca do maja br. odnotowano spadek przeciętnego zatrudnienia miesiąc do miesiąca, natomiast w kolejnych miesiącach 2020 r. zaczęto obserwować jego wzrost”.

Ponadto w opracowaniu możemy przeczytać, że w sierpniu bieżącego roku „można było zaobserwować dalsze przywracanie wymiarów etatów pracowników sprzed pandemii, przyjęcia w jednostkach, a także powracanie pracowników z zasiłków opiekuńczych, chorobowych i urlopów bezpłatnych”.

Jak wyżej zostało wspomniane, wzrost dotyczy określonego sektora gospodarki. GUS podaje: „narastająco w okresie ośmiu miesięcy 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrosło prawie we wszystkich sekcjach PKD od 0,2% w sekcji Pozostała działalność usługowa do 9,0% w sekcji Administrowanie i działalność wspierająca, co dało ogółem wzrost w sektorze przedsiębiorstw o 4,3%. Spadek o 4,6% odnotowano w sekcji Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo„.

Źródło: businessinsider.com

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.