Popularność bankowości mobilnej wciąż rośnie

0 313
8 / 100

Ostatniego dnia marca 2020 r., Związek Banków Polskich w ramach raportu Netb@nk, opublikował dane dotyczące czwartego kwartału 2019 r. Opublikowane informacje wskazują rosnące zainteresowanie Polaków bankowością elektroniczną, ze specjalnym uwzględnieniem bankowości mobilnej.

Bankowość internetowa

Na koniec roku, 37,41 mln. osób miało dostęp do internetowych usług bankowych, z czego 18,1 mln. stanowią osoby regularnie korzystające z bankowości online. Jest to wzrost w stosunku do poprzedniego kwartału, wynoszący 0,4% w przypadku osób z dostępem do bankowości elektronicznej i 1,18% w przypadku tzw. regularnych klientów. Za regularnego klienta, uznawana jest osoba logująca się na konto bankowe za pośrednictwem internetu, przynajmniej raz w miesiącu.

Użytkownicy bankowości mobilnej

Z końcem 2019 r. liczba klientów korzystających z bankowych aplikacji mobilnych, przekroczyła 12 mln., natomiast 5,7 mln. użytkowników bankowości mobilnej, korzysta z niej aktywnie, jednocześnie nie będąc regularnym użytkownikiem bankowości elektronicznej. W ciągu kwartału, baza użytkowników aplikacji mobilnych, wzbogaciła się o 1,58 mln. osób, co przekłada się na wzrost o 15%.

Systemy płatności bezgotówkowej

Przyrost odnotowano także w przypadku liczby oraz wartości transakcji bezgotówkowych. Elixir zaliczył kwartalny wzrost w wysokości 5% ilości transakcji oraz wzrost wartości obrotów o 6%. Jeszcze lepiej prezentują się wyniki systemu Elixir Express, w tym przypadku, przyrost wyniósł odpowiednio 23% i 14%. Zaskoczeniem może okazać się sytuacja Euro Elixir, w przypadku tego systemu, pojawiły się spadki w odniesieniu do poprzedniego kwartału. Ilość transakcji zmalała o 12%, tak samo jak wartość transakcji, w przypadku której odnotowano 11% spadek.

Wzrost popularności żadnym zaskoczeniem

Dane z raportu podsumowującego ubiegły rok, wraz z wynikami poprzednich badań, ukazują systematyczny, a zarazem dynamiczny wzrost popularności bankowości elektronicznej. Tendencja wzrostowa, wynika z wygody i funkcjonalności, jaką cyfrowe usługi bankowe zapewniają swoim klientom. Potencjał rozwoju e-bankowości, mierzony m. in. zainteresowaniem ze strony instytucji finansowych, może skutkować nowymi rozwiązaniami, które przekonają nowe grono klientów nadal preferujących tradycyjną bankowość. Na szczególną uwagę zasługuje bankowość mobilna. Powodzenie tej gałęzi e-bankowości, związane jest ze wzrostem użytkowników urządzeń mobilnych oraz zaangażowaniem banków w rozwój dedykowanych aplikacji. Obecnie zauważyć można liczną grupę użytkowników bankowych aplikacji mobilnych, nie korzystającymi jednocześnie z bankowości internetowej. Zdaniem ekspertów, najbliższe lata mogą przynieść dynamiczny wzrost popularności bankowości mobilnej, kosztem ograniczenia popytu na usługi bankowości internetowej.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.