Szkoły policealne dla dorosłych – szansa na ekspresowe wkroczenie na rynek pracy

0 572
1 / 100

Trudna sytuacja osobista, zdarzenie losowe lub czynniki społeczno-ekonomiczne, wpływające na funkcjonowanie młodego człowieka, to najczęstsze przyczyny przedwczesnego przerwania edukacji, skutkujące brakiem przygotowania zawodowego. Na szczęście istnieje wiele placówek oświatowych, w których dorośli mogą uzupełnić braki wykształcenia oraz skorzystać z ekspresowego przyuczenia do zawodu. Jednym ze sposobów zdobycia kwalifikacji zawodowych przez osoby pełnoletnie, może być ukończenie szkoły policealnej w trybie zaocznym.

Technikum zaoczne w szkole policealnej

Aby rozpocząć edukację na kierunku technicznym w szkole policealnej, konieczne jest posiadanie wykształcenia średniego, przy czym matura nie jest wymagana. Zaoczny tryb nauki w szkołach policealnych, jest najwygodniejszą formą kształcenia, ponieważ wszystkie wykłady i egzaminy semestralne, odbywają się tylko w weekendy (sobota i niedziela). Dzięki takiemu rozwiązaniu, bez problemu można się jednocześnie uczyć i pracować. To również doskonała alternatywa dla osób rozważających przekwalifikowanie zawodowe bądź podniesienie swoich dotychczasowych kwalifikacji. Po zrealizowaniu całego programu z danego kierunku, absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły oraz przystępuje do egzaminu kwalifikacyjnego, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Uzyskując pozytywny wynik egzaminu, nabywa automatycznie kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu.

Najpopularniejsze kierunki szkół policealnych

W zależności od wybranej kwalifikacji, nauka w szkołach policealnych trwa od 1 roku do 2 lat. Przykładowo, program nauczania na kierunku technik administracji, obejmuje okres dwóch lat nauki, natomiast słuchacz opiekuna medycznego, zdobędzie zawód w ciągu 12 miesięcy. Aktualnie największą popularnością cieszą się następujące specjalizacje, ukończenie których daje olbrzymią szansę na efektywny start na rynku pracy:

  • opiekun medyczny,
  • technik usług kosmetycznych,
  • technik informatyk,
  • technik masażysta,
  • technik archiwista,
  • technik weterynarii,
  • technik logistyk.

Czy za szkołę trzeba płacić?

W ofertach szkół policealnych znajdują się zarówno płatne, jak i bezpłatne kierunki techniczne. Zapis o płatności lub jej braku, zawsze zawarty jest w umowie, dlatego wnikliwie należy zapoznać się z treścią dokumentu przed jego podpisaniem. Szczególną uwagę należy zwrócić na warunki dotyczące tematyki organizowanych zajęć, przeprowadzania egzaminów, konsekwencji wynikających z przerwania nauki czy ewentualnych opłat za brak wymaganej frekwencji. Jeśli w umowie nie ma wzmianki o żadnych opłatach, oznacza to, że kierunek jest finansowany z dotacji państwowych i dla słuchacza nie wiąże się z żadnymi kosztami. Wszystkie opłaty związane z zapewnieniem materiałów dydaktycznych, wykładowców oraz miejsca do nauki – gwarantuje wówczas szkoła.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.