Waloryzacja rent i emerytur — kto ile zyska?

0 307

Waloryzacja rent i emerytur w 2020 roku osiągnęła wyższy poziom, niż wstępnie prognozowano. Decyzja ta podjęta została na skutek sukcesywnie rosnącej inflacji oraz realnego wzrostu płac. Ostatecznie świadczenia zostały podwyższone o 3,56%, co przełożyło się na największą podwyżkę od 7 lat, kiedy to rząd zwiększył należności dla seniorów o 4%. To jednak nie jedyne zmiany w tegorocznych finansach publicznych, jakie dotyczą emerytów i rencistów.

Waloryzacja kwotowo-procentowa

W roku 2020 podwyżki dla emerytów i rencistów przyjęły charakter kwotowo-procentowy. Oznacza to, że oprócz standardowej podwyżki procentowej, wprowadzony został dodatkowy wskaźnik kwotowy, podobnie jak miało to miejsce w roku 2019. Waloryzacja, co prawda, wyniesie 3,56 %, jednak z gwarancją, że nie może być niższa, niż 70 złotych. W praktyce emerytury do progu 1 966,29 zł. zostaną podwyższone o 70 zł., natomiast po przekroczeniu tej kwoty, zacznie obowiązywać już wskaźnik procentowy.

Przykładowo: emeryt pobierający dotąd świadczenie w wysokości 1 900 zł., od marca br. otrzyma 70 zł podwyżki, natomiast w przypadku kwoty 2 700 zł., zyska dodatkowo 96,12 złotych. Warto zaznaczyć, iż są to wartości brutto, więc kwoty te zostaną pomniejszone jeszcze o należny podatek. Przy kwocie 70 zł. brutto, renciści i emeryci otrzymają „na rękę” 57 złotych.

Co istotne, wszystkie dodatki do emerytur i rent – również zostały podwyższone o 3,56 %. Całkowity koszt waloryzacji tegorocznych świadczeń emerytalno-rentowych, szacowany jest na 9,2 mld zł. Termin wypłaty pierwszych rent i emerytur w wyższych, zrewaloryzowanych kwotach, przypadł na miesiąc marzec 2020 r.

Korzyści dla najuboższych

Bez wątpienia na tegorocznych podwyżkach świadczeń, najbardziej zyskają najbiedniejsi, ponieważ minimalna emerytura wzrosła w marcu 2020 r. z kwoty 1 100 do 1 200 zł. Do tej samej wysokości zostały podwyższone:

  • renta rodzinna,
  • renta socjalna,
  • renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Podwyżce ulega także kwota renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy i z dotychczasowej wysokości 825 zł., została zwiększona do kwoty 900 złotych.

Trzynasta emerytura

Nie tylko marzec będzie kojarzył się z dodatkowymi funduszami dla seniorów. Prezydent Andrzej Duda podpisał bowiem 25 lutego ustawę, przyznającą wszystkim emerytom i rencistom 13. emeryturę. Dodatkowe świadczenie wypłacone zostanie w kwietniu 2020 r. Na dodatkowy zastrzyk gotówki może liczyć około 9,8 mln. świadczeniobiorców, w tym osoby pobierające zasiłki i świadczenia przedemerytalne oraz renty socjalne. Do standardowo przelewanych w kwietniu na konta bankowe należności, ZUS doliczy seniorom „trzynastki”. Dodatkowe pieniądze dla emerytów i rencistów, będą kosztowały budżet państwa 11,75 mld. złotych.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.