Wybrane formy opodatkowania działalności gospodarczej – podatek liniowy a progresywny

0 323

Decyzja o rozpoczęciu działalności gospodarczej, wiąże się również z wyborem formy opodatkowania. Zgodnie z polskimi regulacjami prawnymi, przedsiębiorca ma do wyboru aż cztery możliwości opodatkowania dochodów działalności biznesowej. Najpopularniejszym spośród nich, okazuje się podatek liniowy, zapewniający stałą stawkę oraz podatek progresywny, którego stawka uzależniona jest od poziomu dochodów. Wbrew pozorom, wybór między tymi dwoma formami opodatkowania, nie jest wcale oczywisty. Warto dobrze przeanalizować formę opodatkowania, ponieważ w razie niekorzystnych skutków dla firmowych finansów, szansa na zmianę pojawi się dopiero z początkiem nowego roku.

Podatek liniowy

Liniowy sposób opodatkowania, cechuje się jednolitą stawką dla wszystkich podmiotów. Stawka wynosi 19% i nie jest zależna od wysokości dochodów, jakie generuje działalność. Kwota wyliczana jest na podstawie różnicy, między kosztami a przychodami. Obowiązkiem przedsiębiorcy, objętego podatkiem liniowym, jest regularne odprowadzanie kwoty podatku, zgodnie z formą wybraną i odnotowaną w urzędzie skarbowym. Gdy rok podatkowy dobiega końca, właściciel firmy zobligowany jest do złożenia rozliczenia rocznego, w którym zawarte są szczegółowe informacje dotyczące uzyskanych dochodów lub straty.

Podatek liniowy przeznaczony jest dla osób, prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, z wykluczeniem zjawiska samozatrudnienia, gdy zakres usług podmiotu wobec byłego pracodawcy, pozostaje niezmienny. Najczęstszymi wadami w przypadku tej formy opodatkowania, są przede wszystkim – brak możliwości korzystania z ulg podatkowych, a także niemożność odliczenia kwoty wolnej od podatku oraz łączenia dochodów z innych źródeł. W sytuacji, kiedy podatnik nie uzyska żadnego dochodu – nie zapłaci też należności podatkowej.

Podatek progresywny

Podatek na zasadach ogólnych, obejmuje dwie stawki podatkowe, uzależnione od wysokości dochodu. Niższa stawka, wynosząca 17%, stosowana jest w przypadku przedsiębiorców, których dochód nie przekroczył 85 528 złotych, dzięki czemu cały czas znajdują się oni w pierwszym progu podatkowym. Gdy dochód przekracza wcześniej wspomnianą kwotę, przedsiębiorca rozlicza się w ramach drugiego progu podatkowego, którego stawka wynosi 32%. Warto zaznaczyć, że oprocentowanie to dotyczy wyłącznie sumy dochodów, wykraczających poza wspomniany wcześniej poziom dla I progu.

Wysoki procent, jakim obarczony jest drugi próg, uważany jest za największą wadę tego rozwiązania, jednak podatek progresywny, to również liczne zalety.

Skala podatkowa charakteryzuje się wieloma ulgami i odliczeniami, z których może skorzystać przedsiębiorca, mowa m.in. o uldze prorodzinnej, uldze dla samotnie wychowujących dzieci czy uldze na internet. Osoba objęta podatkiem progresywnym, ma możliwość wspólnego rozliczenia dochodów ze współmałżonkiem, a także odliczenia kwoty wolnej od podatku.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.