10- i 13-letnie obligacje BGK. Przetarg w środę

0 160
51 / 100

BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego – 28 października, w środę, zorganizuje przetarg sprzedaży jednej ceny obligacji 10- oraz 13-letnich na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Mówiono już o takiej możliwości parę tygodni temu, teraz jednak w końcu pomysł dojdzie do skutku.

Jak poinformował BGK, na przetarg – którego rozliczenie nastąpi 30 października bieżącego roku – trafią papiery serii: FPC0630 z terminem wykupu przypadającym 5 czerwca 2030 roku oraz FPC0733 z terminem wykupu 21 lipca 2033 roku.

Już wcześniej instytucja zapowiadała, że być może przeprowadzi w październiku dwa przetargi sprzedaży swoich obligacji na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. I tak też się stało. 7 października zaoferowała papiery 5-letnie serii FPC0725, a teraz, 28 października, serii FPC0630, FPC0733. Być może pojawi się jeszcze przetarg na nową serię obligacji FPC.

Jak podaje portal businessinsider.com.pl, podstawą emisji obligacji jest ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowa instytucja rozwoju. Bank inicjuje oraz realizuje różnego rodzaju programy, które służą wzrostowi ekonomicznemu Polski. Współpracuje przy tym ze wszystkimi instytucjami odpowiadającymi za rozwój – PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. 

BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Do najważniejszych zadań banku należy też wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Ponadto angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.

Źródło: businessinsider.com.pl

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.