Fundusz Medyczny – prezydent podpisał ustawę

0 120
60 / 100

To niewątpliwie krok w dobrą stronę. Prezydent Andrzej Duda złożył podpis pod ustawą o Funduszu Medycznym. Zakłada ona ustawowo zagwarantowane coroczne przekazywanie wpłaty z budżetu państwa, które nie może być niższe niż 4 mld zł. Pieniądze mają być przeznaczone m.in. na leczenie i profilaktykę chorób onkologicznych.

– Ustawa ta dopełnia system po to, aby każdy miał tę potencjalną możliwość znalezienia wsparcia, opieki i ratunku w trudnych sytuacjach. Za przyjęciem tej ustawy opowiedziało się 440 posłów. Zatem można śmiało powiedzieć, że jest to ustawa ponad jakimikolwiek politycznymi uwarunkowaniami i podziałami, za co ogromnie dziękuję – stwierdził Andrzej Duda przed podpisaniem ustawy, której projekt stanowił przedłożenie prezydenta.

Nie mniej niż 4 mld zł rocznie. Tyle w latach 2021-29 ma trafiać do Funduszu Medycznego z budżetu państwa. Jak wiadomo polska służba zdrowia nie jest w najlepszej kondycji, więc każde pieniądze są teraz na wagę złota. Nie tylko po to, aby rozwijać medycynę, ale też żeby ją utrzymać. Pandemia pokazała, że król jest nagi i to nie tylko w Polsce. Nic więc dziwnego, że prezydent podpisał ustawę.

Fundusz Medyczny ma dofinansowywać przebudowy, modernizacje lub doposażenia strategicznych podmiotów ochrony zdrowia. Pieniądze będą przeznaczone również na szpitale, programy profilaktyczne, innowacyjne terapie lekowe oraz świadczenia opieki zdrowotnej udzielane świadczeniobiorcom poza granicami kraju.

Dysponentem Funduszu Medycznego – który będzie państwowym funduszem celowym – ma być minister zdrowia. Co istotne, w ramach Funduszu stworzono subfundusze, które będą obsługiwały konkretne obszary ochrony zdrowia. W ten sposób łatwiej będzie dzielić wydatki. I tak, wyróżniamy:

– subfundusz infrastruktury strategicznej
– subfundusz modernizacji podmiotów leczniczych
– subfundusz rozwoju profilaktyki
– subfundusz terapeutyczno-innowacyjny

Ustawa jednocześnie wskazuje przychody Funduszu, którymi mają być: wpływy z tytułu opłat od wydania opinii przez wojewodę lub ministra zdrowia dot. celowości budowy podmiotu leczniczego, nowych jednostek lub komórek organizacyjnych lub innej inwestycji tego rodzaju, dotacje z budżetu państwa, z części której dysponentem jest minister zdrowia, odsetki od zgromadzonych środków, dobrowolne wpłaty, darowizny i zapisy oraz wpływy z innych tytułów.

Źródło: money.pl

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.