GUS: ponad 50% spadek liczby turystów korzystających z noclegów

0 142
65 / 100

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny (GUS), liczba turystów, która skorzystała z obiektów noclegowych w pierwszym półroczu 2020 roku, wyniosła 7,3 mln. Liczba noclegów zaś to 19,4 mln. W porównaniu do ubiegłego roku oznacza to spadek odpowiednio o 54,3% oraz 51,5%. Ponadto obniżył się stopień wykorzystania miejsc noclegowych – z 37,6% w 2019 roku do 23,8% w bieżącym.

Jak czytamy w raporcie GUS „wprowadzone w Polsce w połowie marca br. obostrzenia dotyczące przemieszczania się osób oraz ograniczenie od początku kwietnia działalności związanej z prowadzeniem usług hotelarskich, spowodowały znaczny spadek liczby osób korzystających z noclegów w turystycznych obiektach noclegowych. Po zniesieniu ww. ograniczeń w maju, część obiektów noclegowych nie podjęła ponownie działalności i pomimo stopniowego wzrostu liczby turystów korzystających z bazy noclegowej, wykorzystanie obiektów nie osiągnęło poziomu z analogicznych okresów ubiegłego roku”.

GUS podaje, że w turystycznych obiektach noclegowych w pierwszy półroczu 2020 roku zatrzymało się 7,3 mln osób. To o 54,3% mniej niż w analogicznym okresie przed rokiem. Jeszcze w styczniu i lutym zaobserwowano 8% wzrost liczby osób korzystających z miejsc noclegowych, jednak już od marca – kiedy uderzył koronawirus – nastąpił drastyczny spadek (nawet 96,5% w kwietniu). 

W tym okresie udzielono 19,4 mln noclegów, czyli o 51,4% mniej niż w pierwszym półroczu 2019 roku. 9,9 mln noclegów to hotele, 2,4 mln to zakłady uzdrowiskowe, a po 1,7 mln to ośrodki wczasowe i inne obiekty hotelowe.

Spadek dotyczy także samej liczby obiektów. W 2020 roku działalność prowadziło 10 291 turystycznych obiektów noclegowych, czyli o 8,5% (960 obiektów) mniej niż przez rokiem. Dane liczbowe, które podaje GUS, wyglądają następująco: najbardziej spadła liczba hosteli (o 18,9%), szkolnych schronisk młodzieżowych (o 17,9%) oraz innych turystycznych obiektów noclegowych, np. internatów, domów studenckich (o 15,4%). Wśród działających w lipcu 2020 obiektów, najwięcej było hoteli (2 498), a następnie pokoi gościnnych (2 149), ośrodków wczasowych (1 020) oraz innych obiektów hotelowych (983).

GUS podał również, że „w I półroczu br. stopień wykorzystania miejsc noclegowych wyniósł 23,8% i był znacznie niższy niż przed rokiem – o 13,8 pkt proc. Podobnie jak w poprzednich okresach, najlepiej wykorzystane były miejsca w zakładach uzdrowiskowych – stopień wykorzystania miejsc noclegowych wyniósł 54,9%, ale jednocześnie w tych obiektach odnotowano największy spadek tego wskaźnika, tj. o 23,1 pkt proc. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych przekraczający średnią krajową odnotowano także w hotelach – 24,8% oraz hostelach – 30,1%. W pozostałych rodzajach obiektów stopień wykorzystania miejsc noclegowych wahał się od 5,7% na polach biwakowych do 21,9% w innych obiektach hotelowych i ośrodkach wczasowych”.

Źródło: GUS, money.pl

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.