Tarcza 4.0 – dofinansowania wynagrodzeń pracowników nieobjętych przestojem

0 213
46 / 100

Pandemia COVID-19 uderzyła z taką samą mocą w rynek pracowników, jak i pracodawców. Teraz, dzięki Tarczy 4.0 jednocześnie zyskają i jedni, i drudzy. Możliwe jest dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – zarówno tych nieobjętych przestojem, jak i tych, którym nie obniżono etatu.

Jest to niezwykle dobra informacja dla wszystkich. Przede wszystkim już żaden pracownik nie będzie musiał obawiać się cięć pensji. Poza tym pracodawca będzie mógł zacisnąć pasa bez konieczności uderzania w kadrę. I to właśnie do tych firm, które najmocniej odczuły skutki pandemii, jest skierowana wspomniana pomoc z Tarczy 4.0.

Przedsiębiorcy, którym obroty spadły w związku z epidemią COVID-19, mogą starać się o pomoc z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Przede wszystkim mogą wystąpić o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, którzy są objęci przestojem albo zmniejszonym etatem. Ale nie tylko – i to jest najważniejsze.

Jak się okazuje, można starać się o dofinansowanie tych, którzy z tym problemem się nie zmagają. Są przecież przedsiębiorcy, którzy mimo mniejszych obrotów, nie zdecydowali się na obcięcie pensji pracownikom. Jest to wyjście naprzeciw – pomoc w dalszym prowadzeniu firmy. Pracodawca wciąż będzie płacić pełne wynagrodzenie, ale jednocześnie tego już tak nie odczuje, ponieważ część dofinansowana z Tarczy 4.0 pozwoli lepiej zarządzać finansami.

Jak sięgnąć po dodatkowe środki? Należy złożyć wniosek do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy. Właściwego dla siedziby firmy. Przewidywane dofinansowanie wynosi połowę należnego wynagrodzenia. Tyle że nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału. Te dane udostępnia Główny Urząd Statystyczny na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Co równie istotne, dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, którzy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, zarobili więcej niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – uwzględniając dane z GUS, o których mowa powyżej.

Źródło: rp.pl

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.