Czym jest ryzyko walutowe?

0 255
8 / 100

Niezależnie od tego – czy grasz na rynku Forex, posiadasz kredyt w obcej walucie, czy prowadzisz interesy na rynku międzynarodowym – zawsze będziesz narażony na tzw. ryzyko walutowe. W zależności od konkretnego obszaru jego oddziaływania, wyróżnia się kilka rodzajów ryzyka walutowego. Co to dokładnie oznacza i dlaczego warto mieć świadomość istnienia tego zjawiska ekonomicznego?

Ryzyko transakcyjne

Najpowszechniejszym zjawiskiem z obszaru ryzyka walutowego – jest ryzyko transakcyjne. Polega ono na fluktuacjach kursu waluty rodzimej względem waluty obcej. Jeśli dany podmiot eksportuje swoje towary lub wykonuje usługi na rynku zagranicznym po określonej cenie, to w przypadku wzmocnienia się kursu złotówki – zarobi on mniej.

Analogicznie będzie w sytuacji, kiedy polski podmiot będzie pełnił rolę importera. Jeśli nagle obca waluta się umocni, będzie on zmuszony zapłacić więcej za sprowadzany przedmiot. W przypadku znacznego wzrostu zagranicznej waluty, może to doprowadzić do dużych strat, chyba, że jest w stanie przenieść różnicę na klienta końcowego.

Jednym z najlepszych przykładów takiego ryzyka jest sięganie po kredyty w obcej walucie. Ludzie, którzy przed laty skusili się na niskooprocentowane kredyty we frankach szwajcarskich, nagle z powodu umocnienia się CHF odkryli, że do spłacenia mają gigantyczne zobowiązanie. Mimo regularnych spłat, wysokość ich kredytu frankowego, przeliczanego na złotówki – rosła z miesiąca na miesiąc.

Ryzyko przeliczeniowe (księgowe)

Jest to specyficzna forma ryzyka, która polega na błędnej oraz nieaktualnej wycenie aktywów i pasywów przedsiębiorstwa, spowodowanej gwałtownym ruchem cenowym walut. Wszystkie międzynarodowe podmioty, muszą składać skonsolidowane sprawozdania finansowe, wyrażane w rodzimej walucie.

Dlatego też przed ich przygotowaniem, konieczne jest dokładne oszacowanie wartości majątku i późniejsze przeliczenie go po aktualnym kursie rynkowym. Aby jak najbardziej zminimalizować ryzyko przeliczeniowe, stosuje się kilka różnych metod ujmowania bilansu. Niestety, dokładne określenie przyszłych ruchów cenowych walut jest niemożliwe, dlatego też zawsze występują tak zwane różnice przeliczeniowe, które są ujmowane w bilansowej rubryce kapitału własnego.

Ryzyko ekonomiczne

Jest to bardzo złożone zagadnienie, dotyczące głównie międzynarodowych korporacji i globalnych przedsiębiorstw. Z racji złożonej struktury, międzynarodowe podmioty są bardzo narażone na zmiany kursów walut. Ryzyko ekonomiczne zależy od ekspozycji ekonomicznej, która jest wypadkową wielu czynników, takich jak geograficzna lokalizacja oddziałów firmy, jej kontrahentów, a także ruchów cenowych walut, w jakich przedsiębiorstwo zarabia oraz ponosi koszty swojej działalności. Ogólnie rzecz ujmując, ryzyko ekonomiczne odnosi się do trudnej do zidentyfikowania zmiany w zakresie przepływów pieniężnych pod wpływem wahania kursów walutowych w dłuższej perspektywie czasu.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.